Rejestr zmian w biuletynie

25.02.2020

Dotyczy dokumentu:
Szkoła Podstawowa nr 2 w Będzinie - informacje ogólne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przedszkole Miejskie nr 9 w Będzinie - informacje podstawowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przedszkole Miejskie nr 9 w Będzinie - informacje podstawowe
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Statut przedszkola miejskiego nr 9 w Będzinie.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przedszkole Miejskie nr 9 w Będzinie - informacje podstawowe
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Statut przedszkola Miejskiego Nr 9 w Będzinie
Dotyczy dokumentu:
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Będzinie - Informacje podstawowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Szkoła Podstawowa nr 4 w Będzinie - informacje podstawowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
DOPISANIE DO SPISU WYBORCÓW
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
DOPISANIE DO SPISU WYBORCÓW
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał. nr 1 - wniosek-dopisanie do spisuwyborcow.doc"
Dotyczy dokumentu:
DOPISANIE DO SPISU WYBORCÓW
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zał. nr 1 - wniosek-dopisanie do spisu wyborcow -sejm senat.doc
Dotyczy dokumentu:
DOPISANIE DO SPISU WYBORCÓW
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA DLA WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA DLA WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał. nr 2 - ZGODA na przyjęciepełnomocnictwa.odt"
Dotyczy dokumentu:
PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał. nr 1 - WNIOSEK o sporządzenie aktupełnomocnictwa.odt"
Dotyczy dokumentu:
PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA
Treść zmiany:
Dodano załącznik "INFORMACJA - Udzielenie pełnomocnictwa dogłosowania.odt"
Dotyczy dokumentu:
PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zał. nr 2 - Pisemna deklaracja.odt
Dotyczy dokumentu:
PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zał. nr 1 - Wniosek o wpisanie do rejestruwyborców.odt
Dotyczy dokumentu:
PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA
Treść zmiany:
Usunięto załącznik INFORMACJA - Wpis do rejestru wyborców.odt
Dotyczy dokumentu:
PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
WPIS DO REJESTRU WYBORCÓW
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
WPIS DO REJESTRU WYBORCÓW
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZAŚWIADCZENIA O PRAWIE DO GŁOSOWANIA
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZAŚWIADCZENIA O PRAWIE DO GŁOSOWANIA
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Szkoła Podstawowa nr 9 im. Noblistów Polskich w Będzinie - informacje podstawowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY : Dostarczanie posiłków dla dzieci do 3 lat do Żłobka Miejskiego nr 2 w Będzinie przy ul. Jesionowej 11
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UNIEWAŻNIENIE Dotyczy ogłoszenia na usługę pn.: „Uporządkowanie terenu oraz wycinka drzew na terenie miasta Będzina”.
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

24.02.2020

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Do Wykonawców 2
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 20.02.2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 20.02.2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.45.2020 Prezydenta MiastaBędzina z dnia 20.02.2020 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
SPROSTOWANIE DO INFORMACJI Dotyczy ogłoszenia na usługę pn.: „Wycinka drzew dla zagospodarowania cennego przyrodniczo Parku Rozkówka ”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA Dotyczy ogłoszenia na usługę pn.: „Uporządkowanie terenu oraz wycinka drzew na terenie miasta Będzina”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

21.02.2020

Dotyczy dokumentu:
SIWZ +załączniki
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
SIWZ +załączniki
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ +załączniki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7"
Dotyczy dokumentu:
Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty "Naprawa zdewastowanej latarni solarno-hybrydowej"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
SIWZ +załączniki
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty "Naprawa zdewastowanej latarni solarno-hybrydowej"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
XX Sesja Rady Miejskiej Będzina
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
XX Sesja Rady Miejskiej Będzina
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
PREZYDENT MIASTA BĘDZINA II przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Będzin, położonej w Będzinie przy ul. Żeromskiego, o łącznej powierzchni 2122 m², oznaczonej numerami ewidencyjnymi działek 192/1, 192/2 i 192/3 karta mapy 52 obręb Będzin, zabudowanej obiektem dawnej hydroforni (budynek zużyty funkcjonalnie i technicznie)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
PREZYDENT MIASTA BĘDZINA I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Będzin, położonej w Będzinie przy ul. Małobądzkiej 172, oznaczonej numerami ewidencyjnymi działek 191/4 i 191/6 karta mapy 47 obręb Będzin o pow. łącznej 346 m², zabudowanej nieużytkowanym budynkiem mieszkalnym w złym stanie technicznym
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
PREZYDENT MIASTA BĘDZINA II przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Będzin, położonej w Będzinie przy ul. Żeromskiego, o łącznej powierzchni 2122 m², oznaczonej numerami ewidencyjnymi działek 192/1, 192/2 i 192/3 karta mapy 52 obręb Będzin, zabudowanej obiektem dawnej hydroforni (budynek zużyty funkcjonalnie i technicznie)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
PREZYDENT MIASTA BĘDZINA I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Będzin, położonej w Będzinie przy ul. Małobądzkiej 172, oznaczonej numerami ewidencyjnymi działek 191/4 i 191/6 karta mapy 47 obręb Będzin o pow. łącznej 346 m², zabudowanej nieużytkowanym budynkiem mieszkalnym w złym stanie technicznym
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
PREZYDENT MIASTA BĘDZINA I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Będzin, położonej w Będzinie przy ul. Małobądzkiej 172, oznaczonej numerami ewidencyjnymi działek 191/4 i 191/6 karta mapy 47 obręb Będzin o pow. łącznej 346 m², zabudowanej nieużytkowanym budynkiem mieszkalnym w złym stanie technicznym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał na XX Sesję Rady Miejskiej Będzina
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.50.2020 w sprawie przeprowadzania powszechnej akcji deratyzacji na terenie miasta Będzina w roku 2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 21.02.2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 21.02.2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.50.2020 Prezydenta MiastaBędzina z dnia 21.02.2020.odt"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 21.02.2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 21.02.2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 20.02.2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 20.02.2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 19.02.2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 19.02.2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Do Wykonawców 1
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA Dotyczy ogłoszenia na usługę pn.: „Wycinka drzew dla zagospodarowania cennego przyrodniczo Parku Rozkówka”.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA Dotyczy ogłoszenia na usługę pn.: „Wycinka drzew dla zagospodarowania cennego przyrodniczo Parku Rozkówka”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał na XX Sesję Rady Miejskiej Będzina
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał na XX Sesję Rady Miejskiej Będzina
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja 127-2020 Krzysztof Dudziński
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja 126-2020 Krzysztof Dudziński
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja 125-2020 Krzysztof Dudziński
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja 124-2020 Krzysztof Dudziński
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja 123-2020 Krzysztof Dudziński
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA Dotyczy ogłoszenia na usługę pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz sporządzenie audytu efektywności energetycznej dla zadania pn.: ,,Modernizacja energetyczna budynku OSiR przy ulicy Sportowej 4 w Będzinie”.
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 0050.412.2019 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 31.12.2019 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w najem lokali użytkowych i garażu w formie przetargu ustnego nieograniczonego oraz ogłoszenia wykazu
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 0050.405.2019 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 27.12.2019 roku w sprawie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do użyczenia na czas oznaczony do 3 lat
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 0050.12.2020 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 14.01.2020 roku w sprawie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do użyczenia na czas oznaczony do 3 lat
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

20.02.2020

Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE Przedmiot zamówienia – usługa: „Naprawa zdewastowanej latarni solarno-hybrydowej.”
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA pn.: "Naprawa zdewastowanej latarni solarno-hybrydowej."
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna