Rejestr zmian w biuletynie

02.04.2019

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Zagospodarowanie bulwarów Czarnej Przemszy - etap II w ramach RPO do katalogu PRZETARGI - Miasto Będzin w menu przedmiotowym

14.03.2019

Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu 2019 w menu przedmiotowym (nowa nazwa Rok 2019)
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu 2019 do katalogu Petycje składane do Prezydenta Miasta w menu przedmiotowym

13.03.2019

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu 2019 do katalogu Petycje składane do Rady Miejskiej w menu przedmiotowym

12.03.2019

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Budowa placów zabaw do katalogu PRZETARGI - Miasto Będzin w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Budowa tężni solankowej na terenie Miasta Będzina do katalogu PRZETARGI - Miasto Będzin w menu przedmiotowym

08.03.2019

Treść zmiany:
Usunięcie podkatalogu OBWIESZCZENIA, W TYM: OKRĘGI, OBWODY z katalogu WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019 w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu OBWIESZCZENIA, W TYM: OKRĘGI, OBWODY do katalogu WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019 w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w głównym katalogu Menu przedmiotowego
Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w głównym katalogu Menu przedmiotowego

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...następna