Rejestr zmian w biuletynie

06.12.2019

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Świadczenie usług ratownictwa wodnego na krytej pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji w Będzinie do katalogu Ośrodek Sportu i Rekreacji w menu przedmiotowym

28.11.2019

Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Udostępnianie danych z Rejestru Mieszkańców w menu przedmiotowym (nowa nazwa Udostępnianie danych z Rejestru Mieszkańców i rejestru PESEL)

26.11.2019

Treść zmiany:
Przeniesienie katalogu Ubezpieczenie majątku i innych interesów Miasta Będzin do katalogu Archiwum Zamówień Publicznych w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Przeniesienie katalogu Kompleksowe utrzymanie czystości w budynku Urzędu Miejskiego w Będzinie przy ul. 11 Listopada 20 do katalogu Archiwum Zamówień Publicznych w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Budżet Obywatelski do katalogu Informator Petenta w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Kompleksowe utrzymanie czystości w budynku Urzędu Miejskiego w Będzinie przy ul. 11 Listopada 20 do katalogu PRZETARGI - Miasto Będzin w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Usunięcie podkatalogu Kompleksowe utrzymanie czystości w budynku Urzędu Miejskiego w Będzinie przy ul. 11 Listopada 20 z katalogu Zamówienia Publiczne w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Kompleksowe utrzymanie czystości w budynku Urzędu Miejskiego w Będzinie przy ul. 11 Listopada 20 do katalogu Zamówienia Publiczne w menu przedmiotowym

20.11.2019

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Przeprowadzenie Kampanii Edukacyjno-Ekologicznej do katalogu PRZETARGI - Miasto Będzin w menu przedmiotowym

15.11.2019

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Projekty Uchwał Rady Miejskiej - 2019 do katalogu Rok 2019 w menu przedmiotowym

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...następna