Rejestr zmian w biuletynie

14.01.2020

Treść zmiany:
Przeniesienie katalogu Budowa oświetlenia ulicznego w Będzinie do katalogu Archiwum Zamówień Publicznych w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Przeniesienie katalogu Remont dróg i chodników na terenie Miasta Będzina do katalogu Archiwum Zamówień Publicznych w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Przeniesienie katalogu Druk materiałów informacyjno - promocyjnych miasta Będzina do katalogu Archiwum Zamówień Publicznych w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Przeniesienie katalogu Remont i nadanie nowych funkcji nitowanej wieży ciśnień w Grodźcu do katalogu Archiwum Zamówień Publicznych w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Przeniesienie katalogu Remont i nadanie nowych funkcji nitowanej wieży ciśnień w Grodźcu do katalogu Archiwum Zamówień Publicznych w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Przeniesienie katalogu Zagospodarowanie Parku „Małpi Gaj” w ramach projektu Zagłębiowski Park Linearny do katalogu Archiwum Zamówień Publicznych w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Przeniesienie katalogu Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Szkolnej 3 w Będzinie do katalogu Archiwum Zamówień Publicznych w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Przeniesienie katalogu Remont i nadanie nowych funkcji nitowanej wieży ciśnień w Grodźcu do katalogu Archiwum Zamówień Publicznych w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Przeniesienie katalogu Wykonanie instalacji fontann w rejonie ulicy Brzozowickiej w Będzinie do katalogu Archiwum Zamówień Publicznych w menu przedmiotowym

10.01.2020

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Zagospodarowanie Parku Rozkówka – etap I do katalogu PRZETARGI - Miasto Będzin w menu przedmiotowym

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...następna