Rejestr zmian w biuletynie

07.04.2020

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Sprawozdanie finansowe za 2019 r. do katalogu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w menu podmiotowym

31.03.2020

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu 2020 do katalogu Petycje składane do Rady Miejskiej w menu przedmiotowym

06.03.2020

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Remont dróg i chodników na terenie Miasta Będzina do katalogu PRZETARGI - Miasto Będzin w menu przedmiotowym

02.03.2020

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Referat Informatyki [RI] do katalogu Wydział Organizacyjny [WOr] w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Wydziały podległe I Wiceprezydentowi Miasta Spisu podmiotów
Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Wydziały podległe I Wiceprezydentowi Miasta Spisu podmiotów
Treść zmiany:
Przeniesienie katalogu Referat Gospodarki Odpadami [RGO] do katalogu Wydziały podległe I Wiceprezydentowi Miasta w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Ukrycie podkatalogu Referat Zieleni Miejskiej [RZM] w spisie podmiotów
Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Wydział Ochrony Środowiska [WOŚ] w menu podmiotowym (nowa nazwa Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej [WOŚiGK])
Treść zmiany:
Ukrycie podkatalogu Referat Inwestycji [RI] w spisie podmiotów

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...następna