Rejestr zmian w biuletynie

12.02.2020

Dotyczy dokumentu:
Do Wykonawców 1
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Do Wykonawców 1
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań własnych Miasta Będzina w 2020 roku z zakresu rozwoju sportu przez podmioty działające w formie stowarzyszenia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 13.02.2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 13.02.2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja 120-2020 Marcin Lazar, Tadeusz Kowal
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja 120-2020 Marcin Lazar, Tadeusz Kowal
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź interpelacja 120-2020 Marcin Lazar,Tadeusz Kowal.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Prezydent Miasta Będzina ogłasza konkurs na stanowisko podinspektora w Referacie Finansowym - Wydział Księgowo-Budżetowy (zadania powiązanie z obsługą i sprawozdawczością w zakresie wydatków budżetowych projektów unijnych, sum depozytowych i inwentaryzacją majątku) w Urzędzie Miejskim w Będzinie przy ul. 11 Listopada 20
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA Dotyczy ogłoszenia na usługę pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz sporządzenie audytu efektywności energetycznej dla zadania pn.: ,,Modernizacja energetyczna budynku OSiR przy ulicy Sportowej 4 w Będzinie”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE Przedmiot zamówienia – usługa: „Naprawa zdewastowanej latarni solarno-hybrydowej.”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

10.02.2020

Dotyczy dokumentu:
Informacja dotycząca przeprowadzenia wizji lokalnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Do Wykonawców 2
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Do Wykonawców 2
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dotacje dla niepublicznych szkół i przedszkoli w Będzinie stan na 1.01.2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dotacje dla niepublicznych szkół i przedszkoli w Będzinie stan na 1.01.2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Podstawowa kwota dotacji stan na 1.01.2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podstawowa kwota dotacji stan na 1.01.2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Do Wykonawców 1
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 10.02.2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 10.02.2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 7.02.2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 6.02.2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 6.02.2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU pn. „Prowadzenie porad i konsultacji psychologicznych w Punktach Konsultacyjno – Informacyjnych dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie i problemem alkoholowym na terenie miasta Będzina”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Rady Miejskiej - 2020 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
XIX sesja Rady Miejskiej Będzina
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
XIX sesja Rady Miejskiej Będzina
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Nr XIX.144.2020 Rady Miejskiej Będzina zdnia 30.01.2020 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
XIX sesja Rady Miejskiej Będzina
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Nr XIX.143.2020 Rady Miejskiej Będzina zdnia 30.01.2020 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
XIX sesja Rady Miejskiej Będzina
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Nr XIX.142.2020 Rady Miejskiej Będzina zdnia 30.01.2020 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
XIX sesja Rady Miejskiej Będzina
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Nr XIX.139.2020 Rady Miejskiej Będzina zdnia 30.01.2020 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
XIX sesja Rady Miejskiej Będzina
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Nr XIX.138.2020 Rady Miejskiej Będzina zdnia 30.01.2020 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
XIX sesja Rady Miejskiej Będzina
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Nr XIX.137.2020 Rady Miejskiej Będzina zdnia 30.01.2020 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
XIX sesja Rady Miejskiej Będzina
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Nr XIX.136.2020 Rady Miejskiej Będzina zdnia 30.01.2020 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
XIX sesja Rady Miejskiej Będzina
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Nr XIX.135.2020 Rady Miejskiej Będzina zdnia 30.01.2020 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
XIX sesja Rady Miejskiej Będzina
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
XIX sesja Rady Miejskiej Będzina
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Petycja w sprawie dzików
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

07.02.2020

Dotyczy dokumentu:
Informacja o udzieleniu zamówienia na usługi schronienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o udzieleniu zamówienia na catering - półkolonie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o udzieleniu zamówienia na usługi opiekuńcze
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o udzieleniu zamówienia na catering dla MOPS
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o udzieleniu zamówienia na usługi schronienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
SERWIS INFORMACYJNY - WYBORY PREZYDENTA RP - STRONA INTERNETOWA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
POSTANOWIENIE MARSZAŁKA SEJMU RP - KALENDARZ WYBORCZY
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
POSTANOWIENIE MARSZAŁKA SEJMU RP - KALENDARZ WYBORCZY
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja 120-2020 Marcin Lazar, Tadeusz Kowal
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA Dotyczy ogłoszenia na usługę pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowych dla budowy placów zabaw w Będzinie”.
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

06.02.2020

Dotyczy dokumentu:
PREZYDENT MIASTA BĘDZINA I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Będzin, położonej w Będzinie przy ul. Wesołej 15, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 85 karta mapy 38 obręb Będzin o pow. 105 m², przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniowo – usługową.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
PREZYDENT MIASTA BĘDZINA OGŁASZA I przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Będzin, położonej w Będzinie położonej w Będzinie pomiędzy ulicami Energetyczną i Parkową o powierzchni łącznej 1 ha 4356 m², przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Adam Ochmański - Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE Przedmiot zamówienia – usługa: „Naprawa zdewastowanej latarni solarno-hybrydowej.”
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Prezydent Miasta Będzina ogłasza konkurs ofert na realizację zadania publicznego na 2020 rok w ramach zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie i problemem alkoholowym pn: „Prowadzenie porad i konsultacji psychologicznych w Punktach Konsultacyjno – Informacyjnych dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie i problemem alkoholowym na terenie miasta Będzina”
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU pn: „Prowadzenie porad i konsultacji psychologicznych w Punktach Konsultacyjno – Informacyjnych dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie i problemem alkoholowym na terenie miasta Będzina”
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna