Rejestr zmian w biuletynie

29.10.2013

Treść zmiany:
Przeniesienie katalogu Dowóz uczniów do szkół i placówek wychowawczych do katalogu Archiwum Zamówień Publicznych w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Przeniesienie katalogu Rewaloryzacja terenu zieleni oraz budowa strefy aktywności rodzinnej na Osiedlu Zamkowym w Będzinie do katalogu Archiwum Zamówień Publicznych w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Przeniesienie katalogu Rewaloryzacja oraz budowa strefy aktywności rodzinnej w Parku „Warpie” w Będzinie do katalogu Archiwum Zamówień Publicznych w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Przeniesienie katalogu Remont instalacji elektrycznej w Przedszkolu Miejskim nr 5 w Będzinie do katalogu Archiwum Zamówień Publicznych w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Przeniesienie katalogu Budowa wolnostojącej toalety publicznej przy ulicy Potockiego w Będzinie do katalogu Archiwum Zamówień Publicznych w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Przeniesienie katalogu Wykonanie prac geodezyjnych do katalogu Archiwum Zamówień Publicznych w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Przeniesienie katalogu Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz prowadzenie PSZOK do katalogu Archiwum Zamówień Publicznych w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Przeniesienie katalogu Rewaloryzacja oraz budowa strefy aktywności rodzinnej w Parku przy ulicy Konopnickiej w Będzinie do katalogu Archiwum Zamówień Publicznych w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu wewnętrzne do katalogu Archiwum - Kontrole w menu przedmiotowym

14.10.2013

Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w menu przedmiotowym (nowa nazwa Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego)

poprzednia ... 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 ...następna