Rejestr zmian w biuletynie

10.01.2020

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Rewitalizacja wieży ciśnień w ramach zadania pn.: Remont i nadanie nowych funkcji nitowanej wieży do katalogu PRZETARGI - Miasto Będzin w menu przedmiotowym

09.01.2020

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu 2020 do katalogu Plan postępowań o udzielenie zamówień w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Zarządzenia Prezydenta Miasta Menu przedmiotowego
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Rok 2020 do katalogu Zarządzenia Prezydenta Miasta w menu przedmiotowym

02.01.2020

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Bieżąca eksploatacja i konserwacja urządzeń i sieci oświetlenia do katalogu PRZETARGI - Miasto Będzin w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Usunięcie podkatalogu Bieżąca ekspolatacja i konserwacja urządzeń i sieci oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Będzina z katalogu Zamówienia Publiczne w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Bieżąca ekspolatacja i konserwacja urządzeń i sieci oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Będzina do katalogu Zamówienia Publiczne w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Sprawy Obywatelskie Menu przedmiotowego
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Rejestr Danych Kontaktowych do katalogu Sprawy Obywatelskie w menu przedmiotowym

06.12.2019

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Świadczenie usług ratownictwa wodnego na krytej pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji w Będzinie do katalogu Ośrodek Sportu i Rekreacji w menu przedmiotowym

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...następna