Rejestr zmian w biuletynie

01.03.2019

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Informacja o zamiarze zawarcia umowy do katalogu Informacja o zamiarze zawarcia umowy w menu przedmiotowym

14.02.2019

Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Rada Miejska (VIII kadencja) Spisu podmiotów
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Plan pracy Rady Miejskiej do katalogu Rada Miejska (VIII kadencja) w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Budowa oświetlenia ulicznego w Będzinie do katalogu PRZETARGI - Miasto Będzin w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Remont dróg i chodników na terenie Miasta Będzina do katalogu PRZETARGI - Miasto Będzin w menu przedmiotowym

12.02.2019

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Druk materiałów informacyjno - promocyjnych miasta Będzina do katalogu PRZETARGI - Miasto Będzin w menu przedmiotowym

07.02.2019

Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu BZP.271.5.2019 Remont i nadanie nowych funkcji nitowanej wieży ciśnień w Grodźcu w menu przedmiotowym (nowa nazwa Remont i nadanie nowych funkcji nitowanej wieży ciśnień w Grodźcu)
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu BZP.271.5.2019 Remont i nadanie nowych funkcji nitowanej wieży ciśnień w Grodźcu do katalogu PRZETARGI - Miasto Będzin w menu przedmiotowym

29.01.2019

Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Rada Miejska Spisu podmiotów
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Rada Miejska (VIII kadencja) do katalogu Rada Miejska w menu podmiotowym

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...następna