Rejestr zmian w biuletynie

14.10.2013

Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w menu przedmiotowym (nowa nazwa Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego)

19.08.2013

Treść zmiany:
Przeniesienie katalogu Wydział Gospodarki Nieruchomościami [WGN] do katalogu Wydziały podległe Pełnomocnikowi Prezydenta Miasta w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Przeniesienie katalogu Biuro Zamówień Publicznych [BZP] do katalogu Wydziały podległe Pełnomocnikowi Prezydenta Miasta w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Przeniesienie katalogu Wydział Rozwoju Miasta [WRM] do katalogu Wydziały podległe Pełnomocnikowi Prezydenta Miasta w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Wydziały podległe Penomocnikowi Prezydenta Miasta w menu podmiotowym (nowa nazwa Wydziały podległe Pełnomocnikowi Prezydenta Miasta)
Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Struktura organizacyjna Spisu podmiotów
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Wydziały podległe Penomocnikowi Prezydenta Miasta do katalogu Struktura organizacyjna w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Kompetencje do katalogu Pełnomocnik Prezydenta Miasta w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Kontakt do katalogu Pełnomocnik Prezydenta Miasta w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Prezydent Miasta Spisu podmiotów

poprzednia ... 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 ...następna