Rejestr zmian w biuletynie

24.09.2019

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Dostawa profesjonalnego wyposażenia oświetleniowego do katalogu Teatr Dzieci Zagłębia w menu przedmiotowym

11.09.2019

Treść zmiany:
Ukrycie podkatalogu Archiwum - Informator Petenta w menu przedmiotowym

22.08.2019

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Remont odcinka ulicy Jedności w Będzinie do katalogu PRZETARGI - Miasto Będzin w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Usunięcie podkatalogu Remont odcinka ulicy Jedności w Będzinie z katalogu Zamówienia Publiczne w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Remont odcinka ulicy Jedności w Będzinie w menu przedmiotowym (nowa nazwa Remont odcinka ulicy Jedności w Będzinie)
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Remont odcinka ulicy Jedności w Będzinie do katalogu Zamówienia Publiczne w menu przedmiotowym

14.08.2019

Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w głównym katalogu Menu przedmiotowego
Treść zmiany:
Dodanie katalogu WYBORY DO SEJMU RP i SENATU RP 2019 do menu przedmiotowego

18.07.2019

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Dowóz dzieci do szkół i placówek wychowawczych do katalogu PRZETARGI - Miasto Będzin w menu przedmiotowym

11.07.2019

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych do katalogu PRZETARGI - Miasto Będzin w menu przedmiotowym

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...następna