XX Sesja Rady Miejskiej w Będzinie

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 25 lutego 2008 r.

w sprawie:

 • w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Grodziec przy ul. Różyckiego
  Uchwała Nr XX/224/2008
 • uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Grodziec
  Uchwała Nr XX/225/2008
 • organizacji i szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Będzinie przy ul. Armii Ludowej 1 wraz z Filią przy ul. 35-lecia PRL 7
  Uchwała Nr XX/228/2008

XXI Sesja Rady Miejskiej w Będzinie

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 31 marca 2008 r.

w sprawie:

 • zasad udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowo – wychowawczych, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych niektórych nauczycieli oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zająć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
  Uchwała Nr XXI/234/2008
 • statutu Teatru Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana w Będzinie
  Uchwała Nr XXI/235/2008, Załącznik
 • zmiany w załączniku Nr 1 do uchwały Nr XIV/154/2007 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 24 września 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu stypendiów dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym
  Uchwała Nr XXI/238/2008

 • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Warpie przy Alei Kołłątaja
  Uchwała Nr XXI/243/2008Załącznik Nr 1, Załącznik Nr 2, Załącznik Nr 3

 • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego przy ulicy Wolności
  Uchwała Nr XXI/244/2008, Załącznik Nr 1, Załącznik Nr 2, Załącznik Nr 3

XXIII Sesja Rady Miejskiej w Będzinie

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 28 kwietnia 2008 r.

w sprawie:

 • zmiany Uchwały Nr XVII/209/2007 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 28.12.2007 r. w sprawie: określenia zasad sprzedaży lokali stanowiących własność komunalną Gminy Będzin
  Uchwała Nr XXIII/258/2008

Powrót