ZARZĄDZENIE nr 8/2014

Prezydenta Miasta Będzina

z dnia 14 kwietnia 2014 roku

w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego organizację, skład, tryb pracy oraz zakres obowiązków osób wykonujących czynności w komisji przetargowej powołanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Pełna treść w załączniku

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Regulamin Pracy Komisji Przetargowych
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:
Data publikacji:
25.07.2003 14:32
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:
Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
16.04.2014 13:16

Rejestr zmian dokumentu

16.04.2014 13:16 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
16.04.2014 12:58 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
16.04.2014 12:51 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
16.04.2014 12:50 Dodano załącznik "Organizacja, skład, tryb pracy oraz
zakres obowiązków osób wykonujących czynności w komisji
przetargowej powołanej do przygotowania i przeprowadzenia
postępowania"

(Michał Karoń)
16.04.2014 12:46 Usunięto załącznik Organizacja, skład, tryb pracy oraz
zakresy obowiązków członków komisji przetargowych
powołanych do przygotowania i przeprowadzenia postępowań
o udzielenie zamówienia publicznego w wartości
przekraczającej wyrażoną w zł równowartość 14 000
euro

(Michał Karoń)
02.05.2011 09:19 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
29.04.2011 11:16 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
14.06.2007 13:24 Usunięto załącznik "Zarzdzenie Nr 50/2002 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 31 lipca 2002 r. - nieaktualne"

(Aleksandra Bartosz)
14.06.2007 13:23 Usunięto załącznik "Regulamin Pracy Komisji
Przetargowych"

(Aleksandra Bartosz)
14.06.2007 13:22 Usunięto załącznik "Organizacja, skład, tryb pracy oraz
zakresy obowiązków członków komisji przetargowych
powołanych do przygotowania i przeprowadzenia postępowań
o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych"

(Aleksandra Bartosz)
14.06.2007 13:22 Dodano załącznik "Organizacja, skład, tryb pracy oraz
zakresy obowiązków członków komisji przetargowych
powołanych do przygotowania i przeprowadzenia postępowań
o udzielenie zamówienia publicznego w wartości
przekraczającej wyrażoną w zł równowartość 14 000
euro"

(Aleksandra Bartosz)
14.06.2007 13:17 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
27.10.2004 09:35 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
27.10.2004 09:30Dodano załącznik "Organizacja, skład, tryb pracy oraz
zakresy obowiązków członków komisji przetargowych
powołanych do przygotowania i przeprowadzenia postępowań
o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych"
(Aleksandra Bartosz)
27.10.2004 09:30Dodano załącznik "Zarzdzenie Nr 50/2002 Prezydenta Miasta
Będzina z dnia 31 lipca 2002 r. - nieaktualne"
(Aleksandra Bartosz)
27.10.2004 08:51 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
25.07.2003 14:36Dodano załącznik "Regulamin Pracy Komisji Przetargowych"
(Aleksandra Bartosz)
25.07.2003 14:34Usunięto załącznik "Regulamin Pracy Komisji
Przetargowych"
(Aleksandra Bartosz)
25.07.2003 14:34 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
25.07.2003 14:32 Utworzenie dokumentu. (Aleksandra Bartosz)