ZARZĄDZENIE nr 8/2014

Prezydenta Miasta Będzina

z dnia 14 kwietnia 2014 roku

w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego organizację, skład, tryb pracy oraz zakres obowiązków osób wykonujących czynności w komisji przetargowej powołanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Pełna treść w załączniku

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Regulamin Pracy Komisji Przetargowych
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Aleksandra Bartosz
Data publikacji:25.07.2003 14:32
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Michał Karoń
Data aktualizacji:16.04.2014 13:16