Będzin, dnia 26.11.2009r.


OGŁOSZENIE O ODWOŁANIU PRZETARGU
NA SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO

 
    Działając w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2004 r. Dz.U. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm), odwołuję pierwszy nieograniczony przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Skalskiego 2/163 w Będzinie, ogłoszony na 30 listopada 2009 roku, z uwagi na rozbieżności pomiędzy stanem prawnym lokalu wynikającym z wypisu  z księgi wieczystej nr 19353, prowadzonej dla powyższego lokalu, wydanym przez Sąd Rejonowy w Będzinie – Wydział Ksiąg Wieczystych dnia 20 listopada 2009 roku (L.Dz. Odp. 7900/2009) a stanem faktycznym nieruchomości oraz danymi, które stanowiły podstawę wyceny wartości lokalu ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego, przyjętej dla przedmiotowego przetargu jako ceny wywoławczej nieruchomości.


PREZYDENT MIASTA
/-/ mgr Radosław BaranPowrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Ogłoszenie o odwołaniu przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:
Data publikacji:
27.11.2009 14:30
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Radosław Baran
Data na dokumencie:
Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
02.11.2010 10:44