Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
02.06.2020 08:41 Wykaz podmiotów którym w 2019 roku w zakresie podatków lub opłat lokalnych udzielono ulg w spłacie zobowiązań podatkowych w kwocie przewyższającej łącznie 500 złotych
25.05.2020 08:33 Wykaz podmiotów - producentów rolnych, którym w 2019 roku udzielono pomocy publicznej w formie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
21.05.2019 10:27 Wykaz podmiotów - producentów rolnych, którym w 2018 roku udzielono pomocy publicznej w formie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
09.05.2019 09:55 Wykaz podmiotów którym w 2018 roku w zakresie podatków lub opłat lokalnych udzielono ulg w spłacie zobowiązań podatkowych w kwocie przewyższającej łącznie 500 złotych
28.05.2018 10:40 Wykaz podmiotów którym w 2017 roku w zakresie podatków lub opłat lokalnych udzielono ulg w spłacie zobowiązań podatkowych w kwocie przewyższającej łącznie 500 złotych
14.05.2018 11:17 Wykaz podmiotów - producentów rolnych, którym w 2017 roku udzielono pomocy publicznej w formie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
30.05.2017 09:12 Wykaz podmiotów którym w 2016 roku w zakresie podatków lub opłat lokalnych udzielono ulg w spłacie zobowiązań podatkowych w kwocie przewyższającej łącznie 500 złotych
09.05.2017 14:25 Wykaz podmiotów - producentów rolnych, którym w 2016 roku udzielono pomocy publicznej w formie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
24.05.2016 12:11 Wykaz podmiotów którym w 2015 roku w zakresie podatków lub opłat lokalnych udzielono ulg w spłacie zobowiązań podatkowych w kwocie przewyższającej łącznie 500 złotych
23.05.2016 14:49 Wykaz podmiotów - producentów rolnych, którym w 2015 roku udzielono pomocy publicznej w formie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
26.05.2015 12:54 Wykaz podmiotów - producentów rolnych, którym w 2014 roku udzielono pomocy publicznej w formie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

1 2 następna