Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
30.05.2022 13:52 RPiW.30.05.2022 Wykaz podmiotów, którym w 2021 roku w zakresie podatków lub opłat lokalnych udzielono ulg w spłacie zobowiązań podatkowych w kwocie przewyższającej łącznie 500 złotych
13.05.2022 09:48 Wykaz podmiotów - producentów rolnych, którym w 2021 roku udzielono pomocy publicznej w formie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
31.05.2021 08:07 Wykaz podmiotów którym w 2020 roku w zakresie podatków lub opłat lokalnych udzielono ulg w spłacie zobowiązań podatkowych w kwocie przewyższającej łącznie 500 złotych
18.05.2021 09:53 Wykaz podmiotów - prokucentów rolnych, którym w 2020 roku udzielono pomocy publicznej w formie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
02.06.2020 08:41 Wykaz podmiotów którym w 2019 roku w zakresie podatków lub opłat lokalnych udzielono ulg w spłacie zobowiązań podatkowych w kwocie przewyższającej łącznie 500 złotych
25.05.2020 08:33 Wykaz podmiotów - producentów rolnych, którym w 2019 roku udzielono pomocy publicznej w formie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
21.05.2019 10:27 Wykaz podmiotów - producentów rolnych, którym w 2018 roku udzielono pomocy publicznej w formie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
09.05.2019 09:55 Wykaz podmiotów którym w 2018 roku w zakresie podatków lub opłat lokalnych udzielono ulg w spłacie zobowiązań podatkowych w kwocie przewyższającej łącznie 500 złotych
28.05.2018 10:40 Wykaz podmiotów którym w 2017 roku w zakresie podatków lub opłat lokalnych udzielono ulg w spłacie zobowiązań podatkowych w kwocie przewyższającej łącznie 500 złotych
14.05.2018 11:17 Wykaz podmiotów - producentów rolnych, którym w 2017 roku udzielono pomocy publicznej w formie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
30.05.2017 09:12 Wykaz podmiotów którym w 2016 roku w zakresie podatków lub opłat lokalnych udzielono ulg w spłacie zobowiązań podatkowych w kwocie przewyższającej łącznie 500 złotych

1 2 3 następna