Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.02.2023 10:30 WIn.6733.2.2023 OBWIESZCZENIE pn: Budowa odcinka linii kablowej średniego napięcia 6(20) kV i odcinka linii kablowej niskiego napięcia 0,4kV wraz z budową złącza kablowego średniego napięcia 6(20)kV i złącza kablowego niskiego napięcia 0,4kV, przewidziana do realizacji na części działki nr 2834/6 i części działki nr 6846, obręb Grodziec przy ul. Wojciecha Kilara w Będzinie
31.01.2023 10:41 WIn.6733.1.2023 OBWIESZCZENIE pn: budowa sieci wodociągowej, przewidziana do realizacji na fragmencie działki nr ewid.: 6052/7 obręb Grodziec przy ul. Władysława Orkana w Będzinie
25.01.2023 10:32 WIn.6733.16.2022 OBWIESZCZENIE przebudowa sieci kablowej niskiego napięcia na Osiedlu Syberka w Będzinie w rejonie ul. Narutowicza, przewidziana do realizacji na działkach nr ewid.: 4/7, 4/8, 4/32, 4/40, 8, 17, 18 obręb Będzin w Będzinie
24.01.2023 09:36 WIn.6733.15.2022 OBWIESZCZENIE pn.: budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Kempy w Będzinie, przewidziana do realizacji na działkach nr ewid.: 6341, 6248/2, 6247, 6244 obręb Grodziec przy ul. Stanisława Kempy w Będzinie
23.01.2023 10:32 WIn.6733.2.2023 OBWIESZCZENIE pn: Budowa odcinka linii kablowej średniego napięcia 6(20) kV i odcinka linii kablowej niskiego napięcia 0,4kV wraz z budową złącza kablowego średniego napięcia 6(20)kV i złącza kablowego niskiego napięcia 0,4kV, przewidziana do realizacji na części działki nr 2834/6 i części działki nr 6846, obręb Grodziec przy ul. Wojciecha Kilara w Będzinie
10.01.2023 10:02 WIn.6733.13.2022 OBWIESZCZENIE pn: Przebudowa skablowania elektroenergetycznej linii napowietrznej średniego napięcia SN 20kV, w związku z budową hal magazynowo - produkcyjno - usługowych; likwidacja kolizji, przewidziana do realizacji na działkach nr 569/1, 570, 571/1, 605, 706/1, 3815, 3821, 3822, 3858, obręb Łagisza przy DK 86 w Będzinie
09.01.2023 10:44 WIn.6733.1.2023 OBWIESZCZENIE pn: Budowa sieci wodociągowej, przewidziana do realizacji na części działki nr 6052/7, obręb Grodziec przy ul. Władysława Orkana w Będzinie
29.12.2022 10:29 WIn.6733.14.2022 OBWIESZCZENIE pn: Budowa sieci kablowej niskiego napięcia 0,4 kV: kabel NA2XY-J 4x240mm2o łącznej długości 192m wraz z zabudową zestawu złączowego ZK4a oraz zestawu złączowo pomiarowego ZK2a-4P, na działkach nr ewid. 6741/7, 6741/6, 6742/2, 5663/10, 5663/11, 5663/4, 6742/4, 6052/7, 6929 k.m. 18, obręb Grodziec przy ul. W. Jagiełły, ul. Królowej Jadwigi, ul. Orkana w Będzinie
29.12.2022 10:27 WIn.6733.16.2022 OBWIESZCZENIE pn: Przebudowa sieci kablowej niskiego napięcia na Osiedlu Syberka, przewidziana do realizacji na części działek nr 4/7, 4/8, 4/32, 4/40, 8, 17, 18, k.m. 29, obręb Będzin przy ul. Narutowicza w Będzinie
27.12.2022 12:18 WIn.6733.15.2022 Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla zadania pn: Budowa sieci sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przewidziana do realizacji na działkach nr 6341, 6248/2, 6247, 6244, obręb Grodziec przy ul. Stanisława Kempy w Będzinie.
08.12.2022 10:50 WIn.6733.12.2022 OBWIESZCZENIE Przebudowa prefabrykowanej stacji transformatorowej „ZBK Dąbrowska” (istniejąca stacja transformatorowa przeznaczona do rozbiórki), przewidziana do realizacji na działce nr 2852/3, obręb Łagisza przy ul. Dąbrowskiej w Będzinie

1 2 3 4 5 6 następna