Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
09.08.2022 13:18 WIn.6733.9.2022 OBWIESZCZENIE pn: Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej, przewidziana do realizacji na działkach nr 189/22, 189/13, 209/2, k.m. 26, obręb Będzin przy ul. Piastowskiej w Będzinie
08.08.2022 13:22 WIn.6733.10.2022 OBWIESZCZENIE pn.: Budowa zasilenia w energię elektryczną obiektu handlowo-usługowego na działce nr 5773/29 – budowa linii kablowej nN typu NA2XY-J 4x120mm2, przewidziana do realizacji na działkach nr 5749/26, 5773/19, 5773/39, 5773/32, 5773/28, 5773/29, obręb Grodziec przy ul. Piastowskiej w Będzinie
03.08.2022 09:11 WIn.6733.7.2022 OBWIESZCZENIE pn: budowa zasilenia w energie elektryczną domu jednorodzinnego w miejscowości Będzin przy ul. Czesława Miłosza, dz. nr ewid. 3969 - budowa linii kablowej nN typu NA2XY-J 4x120mm2, przewidziana do realizacji na działkach nr ewid. 3578, 3987, 3969, 3970 obręb Grodziec przy ul. Czesława Miłosza w Będzinie
18.07.2022 08:58 WIn.6733.7.2022 OBWIESZCZENIE pn.: Budowa zasilenia w energię elektryczną domu jednorodzinnego na działce nr 3969 – budowa linii kablowej nNtypu NA2XY-J 4x120mm2 , przewidziana do realizacji na działkach nr 3578, 3987, 3969, 3970, obręb Grodziec przy ul. Czesława Miłosza w Będzinie
18.07.2022 08:47 WIn.6733.5.2022 OBWIESZCZENIE pn: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia Dz225 PE dla potrzeb zasilania hali magazynowo-usługowo-biurowej zlokalizowanej w Gródkowie przy ul. Zwycięstwa na działce nr ew. 1046/5, przewidziana do realizacji na działkach nr ew. 6689/12, 6689/5, 2304, 6835, 6691, 6687/6 obręb Grodziec oraz działkach nr ew. 1818/1, 1337/1, 1336/5, 1336/3 obręb Łagisza w Będzinie
12.07.2022 15:12 Informacja o wydanej decyzji dla lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia Dz160 PE dla potrzeb zasilania hal magazynowo-produkcyjno-usługowych, przewidziana do realizacji na działkach nr 588/2, 576/1, 534, 571/1, 570, 569/1, 3815, 605, 3822, 707/1, 706/1, 3821, 721, obręb Łagisza w rejonie ulicy Pustkowie i DK86 w Będzinie.
07.07.2022 09:23 WIn.6733.6.2022 OBWIESZCZENIE pn.: budowa gazociągu średniego ciśnienia w ramach zadania pn.: budowa gazociągu średniego ciśnienia w Będzinie przy ul. Kijowskiej – UP/00439315, przewidziana do realizacji na częściach działek nr ew. 6802/4, 161, 24/5 obręb Grodziec przy ul. Kijowskiej w Będzinie
17.06.2022 09:10 WIn.6733.6.2022 OBWIESZCZENIE pn: budowa gazociągu średniego ciśnienia w ramach zadania pn: budowa gazociągu średniego ciśnienia w Będzinie przy ulicy Kijowskiej - UP/00439315, przewidziana do realizacji na części działek nr 6802/4, 161, 24/5, obręb Grodziec przy ul. Kijowskiej w Będzinie
06.05.2022 12:19 WIn.6733.3.2022 OBWIESZCZENIE budowa gazociągu średniego ciśnienia do budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Konopnickiej 19B, na działkach nr ew. 92/15, 92/53, 92/47, 92/42 obręb Grodziec przy ul. Konopnickiej w Będzinie
25.04.2022 09:32 WIn.6733.3.2022 OBWIESZCZENIE pn: budowa gazociągu średniego ciśnienia do budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ulicy Konopnickiej 19B, przewidziana do realizacji na działce nr 92/15, 92/53, 92/47, 92/42, obręb Grodziec przy ul. Konopnickiej w Będzinie
21.04.2022 06:53 WIn.6733.2.2022 OBWIESZCZENIE budowa sieci kablowej niskiego napięcia 0,4kV wraz z zabudową zestawów złączowo-pomiarowych, na działkach nr ew. 17/3, 20/2 k.m. 32 obręb Będzin przy ul. Stanisława Skalskiego w Będzinie

1 2 3 4 5 6 następna