Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
09.07.2021 06:52 WIn.6722.2.2021 OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzin dla terenu położonego w dzielnicy "Grodziec" w rejonie ulic: Czesława Miłosza, Hugona Kołłątaja oraz Waleriana Wróblewskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
06.05.2021 11:08 WIn.6733.7.2021 OBWIESZCZENIE pn: budowa sieci wodociągowej i przyłączy wraz z przebudową fragmentu sieci wodociągowej i budową sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, na działkach nr ew. 39/1, 39/2, 39/3 k.m. 2 obręb Będzin i działkach nr ew. 6050, 6731/1, 6731/4, 6731/5, 6731/6 obręb Grodziec przy ul. Skośnej w Będzinie.
28.04.2021 10:46 WIn.6733.6.2021 OBWIESZCZENIE pn: budowa sieci oświetlenia ulicznego w parku „Rozkówka”- sieć elektroenergetyczna o napięciu znamionowym nie wyższym jak 1kV wraz z zabudową słupów kompozytowych, przewidziana do realizacji na działce nr 2834/3, 2834/6, 2834, obręb Grodziec przy ul. Wojciecha Kilara w Będzinie.
28.04.2021 10:39 WIn.6733.5.2021 OBWIESZCZENIE pn: "Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami do czterech domów jednorodzinnych -dz. nr 6357/7 oraz do dwunastu domów jednorodzinnych -dz. nr 6357/4, 6357/5, przewidzianej do realizacji na działce nr ew.6357/11 obręb Grodziec przy ul. R. Traugutta w Będzinie"
16.04.2021 11:36 WIn.6733.4.2021 OBWIESZCZENIE pn: budowa sieci kablowej niskiego napięcia 0,4kV wraz z zabudową zestawu złączowego i zestawu złączowo-pomiarowego, na działkach nr ew. 79/2, 102/11 k.m. 16, obręb Będzin przy ul. Stawowej w Będzinie.
16.04.2021 09:05 WIn.6733.5.2021 OBWIESZCZENIE pn: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami do czterech domów jednorodzinnych - dz. nr 6357/7 oraz do dwunastu domów jednorodzinnych - dz. nr 6357/4, 6357/5, przewidziana do realizacji na działce nr 6357/11, obręb Grodziec przy ul. Romualda Traugutta w Będzinie.
12.04.2021 08:54 WIn.6733.7.2021 OBWIESZCZENIE pn: budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do jedenastu domów w zabudowie szeregowej, przewidziana do realizacji na działce nr 39/1, 39/2, 39/3 k.m. 2 obręb Będzin i nr 6050, 6731/1, 6731/4, 6731/5, 6731/6 k.m. 18, obręb Grodziec przy ulicy Skośnej w Będzinie
08.04.2021 12:49 WIn.6733.6.2021 OBWIESZCZENIE pn:. budowa sieci oświetlenia ulicznego w parku „Rozkówka”- sieć elektroenergetyczna o napięciu znamionowym nie wyższym jak 1kV wraz z zabudową słupów kompozytowych, przewidziana do realizacji na działce nr 2834/3, 2834/6, 2834, obręb Grodziec przy ul. Wojciecha Kilara w Będzinie.
08.04.2021 09:01 WIn.6733.5.2021 OBWIESZCZENIE pn:budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami do czterech domów jednorodzinnych - dz. nr 6357/7 oraz do dwunastu domów jednorodzinnych - dz. nr 6357/4, 6357/5, przewidziana do realizacji na działce nr 6357/11, obręb Grodziec przy ul. Romualda Traugutta w Będzinie.
26.03.2021 10:01 WIn.6733.4.2021 Budowa sieci kablowej niskiego napięcia 0,4kV wraz z zabudową zestawu złączowego i zestawu złączowo-pomiarowego, przewidziana do realizacji na działce nr 79/2 i nr 102/11 k.m. 16, obręb Będzin przy ul. Stawowa w Będzinie.
22.03.2021 10:22 WIn.6733.3.2021 OBWIESZCZENIE budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z zabudową 1 hydrantu, na działkach nr ew. 6357/4, 6357/5, 6357/11, 6358/8, 6358/7 obręb Grodziec przy ul. Romualda Traugutta w Będzinie

1 2 3 4 5 6 następna