Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
09.03.2018 14:05 ZP.1.2018.MZwB UNIEWAŻNIENIE Dotyczy zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Wzmocnienie, renowacja i naprawa obwodowego muru zewnętrznego Zamku w Będzinie”
28.02.2018 14:17 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Wzmocnienie, renowacja i naprawa obwodowego muru zewnętrznego Zamku w Będzinie
22.09.2017 12:58 Zapytanie ofertowe 2 Przedmiot zamówienia: „Remont drogi dojazdowej do Zamku”
05.05.2017 11:00 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 2
29.03.2017 12:19 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY „Wzmocnienie, renowacja i naprawa na Zamku w Będzinie: wybrzuszonych fragmentów kamiennego lica obwodowego muru zewnętrznego wraz z przyległymi przyporami od strony północno – wschodniej – II etap”
28.02.2017 13:21 33387 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Wzmocnienie, renowacja i naprawa na Zamku w Będzinie: wybrzuszonych fragmentów kamiennego lica obwodowego muru zewnętrznego wraz z przyległymi przyporami od strony północno – wschodniej – II etap
06.02.2017 14:20 nr 20290 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Wzmocnienie, renowacja i naprawa na Zamku w Będzinie: wybrzuszonych fragmentów kamiennego lica obwodowego muru zewnętrznego wraz z przyległymi przyporami od strony północno – wschodniej – II etap
16.11.2016 15:15 ZP.2.2016.MZwB INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY -Wzmocnienie, renowacja i naprawa na Zamku w Bedzinie.
21.10.2016 13:27 nr 328301 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Wzmocnienie, renowacja i naprawa na Zamku w Będzinie: wybrzuszonych fragmentów kamiennego lica obwodowego muru zewnętrznego wraz z przyległymi przyporami od strony północno – wschodniej – I etap
21.09.2016 15:09 ZP.1.2016.MZwB OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Wzmocnienie, renowacja i naprawa na Zamku w Będzinie: wybrzuszonych fragmentów kamiennego lica obwodowego muru zewnętrznego wraz z przyległymi przyporami od strony północno – wschodniej – I etap
03.03.2016 13:15 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pisemnym na wynajem lokalu użytkowego w Będzinie przy ul. Zamkowej 1 - Zamek

1 2 następna