Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
26.03.2021 09:48 PM 10-26.03.2021 Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego - PM 10 w Będzinie
26.03.2021 09:39 SP 10 26.03.2021 Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego - SP 10 w Będzinie
25.03.2021 14:43 PM 4-25.03.2021 Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego - PM 4 w Będzinie
25.03.2021 13:52 SP 13 25.03.2021 Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego - SP 13 w Będzinie
05.02.2021 13:26 Wykaz obejmujący nieruchomość stanowiącą własność Gminy Będzin, położoną w Będzinie przy ul. Stawowej, przeznaczoną do oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat w trybie art. 207 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r.
03.12.2014 09:46 IR-OS.6220.36.2014 OBWIESZCZENIE - PREZYDENTA MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH
19.07.2011 18:15 Zarządzenie Nr 27/2011 Wprowadzenie zasad i trybu przeprowadzania kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miejskim w Będzinie
19.07.2011 18:09 Zarządzenie Nr 26/2011 Wprowadzenie zasad i trybu przeprowadzania kontroli wewnętrznej w jednostkach organizacyjnych Gminy Będzin
04.01.2011 10:52 Uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz druku deklaracji wraz z załącznikami obowiązującymi na terenie miasta Będzina w 2011 r.
22.12.2009 14:14 Wzory uchwał w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz druku deklaracji wraz z załącznikami obowiązującymi na terenie miasta Będzina w 2010 r.
27.11.2009 14:30 GL.71450-2-9/09 Ogłoszenie o odwołaniu przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego

1 2 następna