Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
15.01.2019 13:55 WRM-RSiIM.271.000002.2019 ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Dokumentacja projektowa budowy parkingu przy ulicy Wisławy Szymborskiej i Filtrowej w Będzinie – budżet obywatelski
15.01.2019 11:17 WRM-RSiIM.271.24.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przeprowadzenie kastracji i sterylizacji u kotów wolno żyjących z terenu gminy Będzin
14.01.2019 14:24 RPPIX.6220.9.2018 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PSARY
09.01.2019 12:16 WRM-RI.7013.40.2018 Informacja Dotyczy zapytania ofertowego na usługę pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowych dla realizacji zadań w związku z budżetem obywatelskim w Będzinie na rok 2019”.
09.01.2019 12:05 WRM-RI.7013.39.2018 Informacja Dotyczy zapytania ofertowego na usługę pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowych dla budowy placów zabaw Będzinie”
07.01.2019 15:52 0050.1.2019 Prezydent Miasta Będzina ogłasza konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań własnych Miasta Będzina w 2019 roku z zakresu rozwoju sportu przez podmioty działające w formie stowarzyszenia
03.01.2019 11:37 WRM.RSiIM.271.21.2018.2019 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
02.01.2019 14:30 WRM-RSiIM.271.22.2018 PROTOKÓŁ Z POSTĘPOWANIA NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO: Odławianie zbłąkanych zwierząt dzikich i gospodarskich z zapewnieniem opieki, zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej zwierzętom poszkodowanym w zdarzeniach komunikacyjnych oraz zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok zwierząt i ich części
31.12.2018 12:31 RGM.6840.1.2018 OGŁOSZENIE PREZYDENT MIASTA BĘDZINA UNIEWAŻNIA Pierwszy przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 9 przy ul. Piastowskiej 29 w Będzinie o powierzchni 32,51 m², który odbył się w dniu 6 grudnia 2018 r.
31.12.2018 10:49 0050.489.2018 Zarządzenie nr 0050.489.2018 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 18.12.2018 roku w sprawie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu na czas oznaczony do 3 lat w trybie bezprzetargowym
21.12.2018 10:26 WRM-RI.7013.40.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – usługa: „Wykonanie dokumentacji projektowych dla realizacji zadań w związku z budżetem obywatelskim w Będzinie na rok 2019”

1 2 następna