Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.05.2021 12:36 WOŚiGK.6220.2.2021 OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Będzina z dnia 7.05.2021 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa i eksploatacja zespołu magazynowo-usługowo-produkcyjnego wraz z przestrzeniami socjalno - administracyjnymi z tow. infrastrukturą, w tym zespołami parkingów na działkach o numerach ewidencyjnych 3858, 3821, 706/1, 707/1, 3822, 721, 729/1, 3823, 575/1, 574/1, 573/1, 572/1, 571/1, 570, 569/1, 534, 535, 536, 537, 3813, 3815, 3812, 507, 506, 505, 504, 503, 502, 501, 500, 499, 498, 497, 496, 495, 3814, oraz części działki o numerze ewidencyjnym 605 obręb Łagisza, miasto Będzin, powiat będziński, województwo śląskie”
06.05.2021 12:52 WOŚiGK.6220.3.2021 OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Będzina z dnia 05.05.2021 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Zakład przetwarzania i odzysku złomu metali w Będzinie, planowany do realizacji na działce o nr 3303/17, obręb Łagisza.
05.05.2021 06:43 0050.120.2021 Zarządzenie Nr 0050.120.2021 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 27.05.2021 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w najem lokali użytkowych w formie przetargu ustnego nieograniczonego oraz ogłoszenia wykazu.
04.05.2021 22:12 OŚ.6220.1.5.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Bobrowniki nr OŚ.6220.1.5.2020 z dnia 30.04.2021 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa zespołu hal magazynowo-usługowych wraz z zapleczem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 1046/5 w gminie Psary, obręb 0005 Gródków"
04.05.2021 21:43 OŚ.6220.1.5.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Bobrowniki nr OŚ.6220.1.5.2020 z dnia 28.04.2021 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa zespołu hal magazynowo-usługowych wraz z zapleczem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 1046/5 w gminie Psary, obręb 0005 Gródków"
04.05.2021 15:49 0050.126.202 Ogłoszenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Będzina na lata 2021-2031 ”
04.05.2021 14:12 Zarządzenie Nr 0050.124.2021 Zarządzenie Nr 0050.124.2021 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 4 maja 2021 roku w sprawie zarządzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego
30.04.2021 12:55 WOŚiGK.6220.16.2020 OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Będzina z dnia 29.04.2021 r.
30.04.2021 12:32 WOŚiGK.6220.1.2020 OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Będzina z dnia 29.04.2021 r.
30.04.2021 12:17 WOŚiGK.6220.1.2020 OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Będzina z dnia 29.04.2021 r. dot.: " „Budowa gazociągu w/c DN150/DN200 na odcinku od SRP Będzin ul. Czeladzka do SRP Psary ul. Graniczna”.
30.04.2021 11:00 0050/118/2021 Zarządzenie Nr 0050/118/2021 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 26.04.2021 r. w sprawie przejęcia pojazdu na własność Miasta Będzina

1 2 3 następna