Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
25.11.2022 23:53 WIn.7013,37.2022 Zapytanie ofertowe – usługa: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przygotowanie i adaptacja lokali mieszkalnych o charakterze socjalnym w celu zapewnienia tymczasowego zakwaterowania dla obywateli Ukrainy na terenie Będzina (w ramach RPO na lata 2014-2020) .
25.11.2022 12:46 WIn.7013.34.2022 Unieważnienie zapytania ofertowego na zadanie :Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Przygotowanie i adaptacja lokali mieszkalnych o charakterze socjalnym w celu zapewnienia tymczasowego zakwaterowania dla obywateli Ukrainy na terenie Będzina (w ramach RPO na lata 2014-2020)" .
23.11.2022 09:59 WGM.7150.1.4.2022 WYKAZ LOKALI UŻYTKOWYCH DO WYNAJĘCIA W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM NIE ODDANYCH W NAJEM W DWÓCH KOLEJNYCH PRZETARGACH
23.11.2022 09:42 WIn.7013.000033.2022 ZAPYTANIE OFERTOWE Przedmiot zamówienia: usługa pn. : Wykonanie audytów energetycznych porealizacyjnych wraz z badaniem termowizyjnym dla budynków objętych dofinansowaniem w ramach POiŚ na lata 2014 – 2020, os Priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego, Poddziałanie 1.7.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim
21.11.2022 11:09 0050.441.2022 Zarządzenie nr 0050.441.2022 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 16.11.2022 roku w sprawie wynajęcia w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego o powierzchni 63,28 m² położonego przy ul. Kościuszki 2 w Będzinie
21.11.2022 10:56 0050.442.2022 Zarządzenie Nr 0050.442.2022 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 16.11.2022 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych w formie bezprzetargowej na rzecz ich najemców, stanowiących własność Gminy Będzin z jednoczesną sprzedażą prawa własności ułamkowej części gruntu i podania do publicznej wiadomości wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży
16.11.2022 09:45 0050.433.2022 Zarządzenie nr 0050.433.2022 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 10.11.2022 roku w sprawie zawarcia umowy użyczenia, dotyczącej lokalu użytkowego o powierzchni 18,90 m² położonego przy ul. S. Małachowskiego 29 w Będzinie
15.11.2022 11:15 WGK.271.35.2022 ZAPYTANIE OFERTOWE Przedmiot zamówienia – usługa: „Odławianie zwierząt dzikich i gospodarskich oraz usuwanie zwłok zwierząt z terenu gminy Będzin"
15.11.2022 10:07 WGM.7150.1.5.2022 OGŁOSZENIE O PRZETARGACH NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH
14.11.2022 15:04 WOŚiGO.6220.11.2022 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Będzin z dnia 14.11.2022 r. dot.: przedsięwzięcia pn. Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne przy ul. Józefa Mazura 5a w Czeladzi
09.11.2022 10:22 0050.426.2022 Zarządzenie nr 0050.426.2022 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 03.11.2022 roku w sprawie wynajęcia w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego o powierzchni 51,15 m² położonego przy ul. S. Małachowskiego 1 w Będzinie

1 2 3 następna