Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
31.03.2023 14:46 PREZYDENT MIASTA BĘDZINA konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań własnych Miasta Będzina w 2023 roku z zakresu rozwoju sportu przez podmioty działające w formie stowarzyszenia
31.03.2023 11:23 OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy Będzin w dziedzinie kultury w 2023 roku
30.03.2023 11:00 0050.98.2023 Zarządzenie nr 0050.98.2023 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 23.03.2023 roku w sprawie wynajęcia w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego o powierzchni 6,50 m² położonego przy ul. Sączewskiego 13 w Będzinie
28.03.2023 11:16 WGK.271.15.2023 ZAPYTANIE OFERTOWE dot.: usługa: „Utrzymanie kompozycji zieleni na terenie gminy Będzin”
27.03.2023 14:39 WOŚiGO.6220.11.2022 WOŚiGO-RKŚ.6220.3.2022 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Będzina z dnia 27.03.2023 r. dot.: przedsięwzięcia pn. Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne przy ul. Józefa Mazura 5a w Czeladzi
24.03.2023 12:47 WIn.7013.9.2023 ZAPYTANIE OFERTOWE usługa: „Wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 3 wraz z instalacją OZE ul. Hugona Kołłątaja 63, 42-506 Będzin ”
24.03.2023 11:16 Ogłoszenie wyników konsultacji projektu uchwały w sprawie sprawienia pogrzebu przez Miasto Będzin
23.03.2023 11:20 WOr.271.52.2023 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.:„Wykonanie przeglądów, konserwacji i napraw urządzeń klimatyzacyjnych w budynku Urzędu Miejskiego w Będzinie
21.03.2023 12:22 OSiR.DZP.261.288.2023 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: Usługa pn.: „Wykonanie opisu przedmiotu zamówienia wraz z dokumentacją techniczną dla zadania pn.: Modernizacja Stref Aktywności Rodzinnej w Będzinie”
20.03.2023 13:13 (WOŚiGO.6220.12.2022) WOŚiGO-RKŚ.6220.4.2022 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Będzina z dnia 20.03.2023 r. dot.: przedsięwzięcia pn. Punkt do zbierania odpadów złomu żelaza i stali w Będzinie przy ul. Siemońskiej 28a na działce o numerze ewidencyjnym 1/5 (obręb 0001-Będzin)
20.03.2023 13:04 WOŚiGO-RKŚ.6220.1.2023 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Będzina z dnia 20.03.2023 r. dot.: przedsięwzięcia pn.„Przebudowa istniejącego placu magazynowego odpadów, polegająca na utwardzeniu płytami betonowymi, drogowymi części terenu działek nr 2784/16, 2739/7, 2728/6, 3882 (obręb 0003, jednostka ewidencyjna 240101_1) znajdujących się na terenie zakładu skupu złomu i metali kolorowych Scholz Polska Spółka z o.o. Oddział w Będzinie przy ulicy Dąbrowskiej 73 oraz budowa odwodnienia liniowego i kanalizacji deszczowej”

1 2 następna