Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
04.08.2020 14:03 WIn.7013.7.2020 ZAPYTANIE OFERTOWE OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – usługa: „Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy tężni solankowej w Parku Krakowska w Będzinie”
03.08.2020 16:01 WOŚ-RZM.6220.1.2020 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Będzina z dnia 03.08.2020
31.07.2020 13:37 RGO.0007.3.2020 Ogłoszenie wyników konsultacji w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/185/2020 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym
31.07.2020 13:34 RGO.0007.3.2020 Ogłoszenie wyników konsultacji w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/187/2020 Rady Miejskiej Będzina z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
31.07.2020 12:46 Win.7013.13.2020 Informacja dotyczy ogłoszenia na usługę pn.: "Wykonanie dokumentacji projektowej dla oświetlenia ulicznego w Będzinie"
29.07.2020 13:30 WOŚiGK.6220.1.2020 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Będzina z dnia 28.07.2020
23.07.2020 14:38 WOŚ-RZM.6220.2.2020 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Będzina z dnia 23.07.2020 r.
22.07.2020 14:07 RGO.0007.4.2020 Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Będzina
16.07.2020 09:24 0050.232.2020 Zarządzenie nr 0050.232.2020 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 14.07.2020 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych z jednoczesną sprzedażą prawa własności ułamkowej części gruntu w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
16.07.2020 09:20 0050.231.2020 Zarządzenie nr 0050.231.2020 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 14.07.2020 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych z jednoczesną sprzedażą prawa własności ułamkowej części gruntu w formie przetargu ustnego nieograniczonego
16.07.2020 09:16 0050.230.2020 Zarządzenie nr 0050.230.2020 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 14.07.2020 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych z jednoczesną sprzedażą prawa własności ułamkowej części gruntu w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

1 2 3 4 następna