Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
18.01.2022 14:52 BZK.5520.24.2021 OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Będzina poszukuje osób posiadających prawa majątkowe do mienia w postaci: samochodu marki VW Passat, nr rej. SBE 96174, rok produkcji 1994
18.01.2022 14:24 WOŚiGK.271.5.2022 ZAPYTANIE OFERTOWE Przedmiot zamówienia – usługa: „Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze miasta Będzina”.
18.01.2022 14:06 WOŚiGK.6220.7.2021 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Będzina z dnia 18.01.2022 r. dot.: przedsięwzięcia pn.„Modernizacja oczyszczalni ścieków bytowo-gospodarczych w TAURON Wytwarzanie S.A. –Elektrownia Łagisza z wykorzystaniem technologii MBR”, realizowanego w Będzinie na działce ewidencyjnej nr 2360/6 obręb Łagisza
18.01.2022 13:58 WOŚiGK.6220.6.2021 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Będzina z dnia 18.01.2022 r. dot.: przedsięwzięcia pn.„Modernizacja oczyszczalni ścieków bytowo-gospodarczych w TAURON Wytwarzanie S.A. –Elektrownia Łagisza z wykorzystaniem technologii MBBR”
18.01.2022 10:57 WPSiDG.8122.1.2022 Prezydent Miasta Będzina ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego miasta Będzina na rok 2022 z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pn.: Dystrybucja unijnej żywności wśród najuboższych mieszkańców miasta.
14.01.2022 09:02 WPSiDG.8141.11.1.2022 Prezydent Miasta Będzina ogłasza konkurs pn: „Świadczenie indywidualnych konsultacji osobom z problemem nadużywania alkoholu, uzależnionym od alkoholu, ryzykownie spożywającym alkohol i pijącym szkodliwie, w tym diagnozowanie pod kątem uzależnienia od alkoholu oraz świadczenie indywidualnych konsultacji dla członków rodzin z problemem alkoholowym”
13.01.2022 13:26 WO.271.1.34.2021 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: Usługa pn. "Kurs w zakresie "Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne"
11.01.2022 13:44 WIn.7013.24.2021 ZAPYTANIE OFERTOWE „Wykonanie dokumentacji technicznej dla budowy: EduOgród strefa nauki i zabawy lokalizacja 42-500 Będzin ul. Sportowa 2 Teren Szkoły Podstawowej nr 10, Mini boiska do piłki nożnej, uzupełnienia bezpiecznej nawierzchni lokalizacja 42-506 Będzin ul. Traugutta 1a Przedszkole Miejskie nr 14 ”
10.01.2022 15:40 WOŚiGK.6220.3.2021 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Będzina z dnia 10.01.2022 r. dot.: przedsięwzięcia pn. Zakład przetwarzania i odzysku złomu metali w Będzinie, planowany do realizacji na działce o nr 3303/17, obręb Łagisza
10.01.2022 12:51 0050.4.2022 PREZYDENT MIASTA BĘDZINA ogłasza konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań własnych Miasta Będzina w 2022 roku z zakresu rozwoju sportu przez podmioty działające w formie stowarzyszenia
05.01.2022 10:56 GL.ZUZ.4210.267.2021.ML Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej z dnia 17.12.2021 r. dot. : pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzenia wodnego - nieczynnego ujęcia wody Łagisza z rzeczki Czarnej Przemszy w Będzinie

1 2 3 następna