Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
03.12.2020 14:53 Zarządzenie nr 0050.382.2020 Zarządzenie Prezydenta Miasta Będzina w sprawie wynajmu w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego położonego przy ul.Piłsudskiego13 w Będzinie.
03.12.2020 14:04 PM.12.111.2.2020 Informacja o wyniku konkursu na stanowisko Głównego Księgowego w Przedszkolu Miejskim Nr 12 w Będzinie.
02.12.2020 15:06 Informacja o wyniku pierwszego ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego przeprowadzonego w Urzędzie Miejskim w Będzinie w dniu 20 listopada 2020 r.
01.12.2020 15:09 RGO.0007.6.2020 Konsultacje projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
01.12.2020 15:03 RGO.0007.6.2020 Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Będzina
30.11.2020 16:52 Konsultacje z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Będzina na lata 2021-2031
30.11.2020 16:45 WOŚ-RZM.6220.3.2020 OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Będzina z dnia 30.11.2020 r.
30.11.2020 16:35 WOŚ-RZM.6220.3.2020 OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Będzina z dnia 30.11.2020 r.
27.11.2020 13:22 0050.375.2020 Zarządzenie nr 0050.375.2020 w sprawie wynajmu w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego o powierzchni 23,00 m² położonego przy ul. Małachowskiego 22 w Będzinie.
27.11.2020 13:18 0050.376.2020 Zarządzenie nr 0050.376.2020 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 24.11.2020 roku w sprawie wynajmu w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego o powierzchni 44,82 m² położonego przy ul. Kościuszki 2 w Będzinie.
27.11.2020 11:25 WOŚiGK.6220.9.2020 OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Będzina z dnia 26.11.2020 r.

1 2 3 4 następna