Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
24.01.2020 09:00 WRM-RSiIM.271.20.2019 PROTOKÓŁ Z POSTĘPOWANIA NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO: Przeprowadzenie kastracji i sterylizacji u kotów wolno żyjących z terenu gminy Będzin
23.01.2020 13:37 BRM.0002.XIX.2020 XIX Sesja Rady Miejskiej Będzina
23.01.2020 08:10 WPSiDG.8141.11.2.2020 Ogłoszenie wyników konkursu pn.: "Świadczenie usług polegających na przeprowadzeniu badań i sporządzaniu wspólnej opinii przez parę biegłych sądowych (lekarz psychiatra i psycholog lub lekarz psychiatra i specjalista psychoterapii uzależnień) w przedmiocie uzależnienia od alkoholu"
22.01.2020 14:11 WOŚ-RZM.7021.3.2.2020 Wyniki przetargu ofertowego na sprzedaż drewna ogłoszonego w dniu 08.01.2020 r.
22.01.2020 09:38 WRM.RSiIM.271.1.2020 ZAPYTANIE OFERTOWE Przedmiot zamówienia – usługa: Wycena nieruchomości gruntowych dla ustalenia i pobrania jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości lub jej obniżenia w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub jego zmianą.
21.01.2020 09:08 WPSiDG.8141.11.4.2020 Prezydent Miasta Będzina ogłasza konkurs ofert na realizację zadania publicznego na 2020 rok w ramach zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie i problemem alkoholowym pn: „Prowadzenie porad i konsultacji psychologicznych w Punktach Konsultacyjno – Informacyjnych dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie i problemem alkoholowym na terenie miasta Będzina”
20.01.2020 11:59 WPSiDG.8141.11.1.2020 Ogłoszenie wyników konkursu pn.: "Prowadzenie porad i konsultacji psychologicznych w Punktach Konsultacyjno - Informacyjnych dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie i problemem alkoholowym na terenie miasta Będzina"
16.01.2020 08:59 WRM-RI.7013.1.2020 ZAPYTANIE OFERTOWE OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – usługa: „Wykonanie dokumentacji projektowych dla budowy placów zabaw Będzinie"
16.01.2020 08:52 WRM-RI.7013.2.2020 ZAPYTANIE OFERTOWE OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – usługa: „Wykonanie dokumentacji projektowych dla oświetlenia ulicznego w Będzinie”
13.01.2020 10:42 0050.3.2020 Ogłasza się konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań własnych Miasta Będzina w 2020 roku z zakresu rozwoju sportu przez podmioty działające w formie stowarzyszenia.
07.01.2020 13:28 WPSiDG.8141.11.8.2019 Ogłoszenie wyników konkursu pn. "Świadczenie indywidualnych konsultacji osobom z problemem nadużywania alkoholu, uzależnionym od alkoholu, ryzykownie spożywającym alkohol i pijącym szkodliwie"

1 2 następna