Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
15.10.2021 13:55 GL.ZUZ.2.4210.267.2021.ML Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 7.10.2021 r. dot.: udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzenia wodnego - nieczynnego ujęcia wody Łagiszy z rzeki Czarnej Przemszy w Będzinie
15.10.2021 13:39 WOŚiGK.271.58.2021 ZAPYTANIE OFERTOWE Przedmiot zamówienia – usługa pn.: „Modernizacja chodnika w ciągu ul. 1 Maja w Będzinie”
14.10.2021 10:04 WO.271.1.33.2021 Zapytanie ofertowe PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: – usługa pn.: „Kurs terapii ręki (30 h) dla nauczycieli przedszkolnych w ramach projektu pn.: „Będzińskie przedszkola równych szans”
13.10.2021 10:53 WO.271.1.32.2021 Zapytanie ofertowe PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: – usługa pn.: „Kurs terapii ręki (14h ) dla nauczycieli przedszkolnych w ramach projektu pn.: „Będzińskie przedszkola równych szans”
13.10.2021 10:48 WO.271.1.31.2021 Zapytanie ofertowe PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: – usługa pn.: „Kurs terapii ręki dla nauczycieli przedszkolnych w ramach projektu pn.: „Będzińskie przedszkola równych szans”
12.10.2021 15:14 WOŚiGK.6220.2.2021 OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Będzina z dnia 12.10.2021 r. dot.: przedsięwzięcia pn.„Budowa i eksploatacja zespołu magazynowo-usługowo-produkcyjnego wraz z przestrzeniami socjalno -administracyjnymi z tow. infrastrukturą, w tym zespołami parkingów
07.10.2021 15:18 WOŚiGK.6220.7.2021 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Będzina z dnia 7.10.2021 r. dot.: przedsięwzięcia pn.„Modernizacja oczyszczalni ścieków bytowo-gospodarczych w TAURON Wytwarzanie S.A. –Elektrownia Łagisza z wykorzystaniem technologii MBR”
07.10.2021 15:12 WOŚiGK.6220.6.2021 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Będzina z dnia 7.09.2021 r. dot.: przedsięwzięcia pn.„Modernizacja oczyszczalni ścieków bytowo-gospodarczych w TAURON Wytwarzanie S.A. –Elektrownia Łagisza z wykorzystaniem technologii MBBR”
07.10.2021 12:02 WPFZ.271.26.2021 Zapytanie ofertowe PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: – usługa pn.: Prowadzenie zajęć terapeutycznych z dogoterapii dla dzieci w wieku przedszkolnym w ramach projektu pn.: „Będzińskie przedszkola równych szans”
05.10.2021 10:32 WO.271.1.23.2021 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO Usługa pn.: Kurs Snoezelen (sala doświadczania świata) dla nauczycieli przedszkolnych w ramach projektu pn.: „Będzińskie przedszkola równych szans”
05.10.2021 10:21 0050.304.2021 Zarządzenie nr 0050.304.2021 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 30.09.2021 roku w sprawie użyczenia lokalu użytkowego o powierzchni 132,76 m2 położonego na I piętrze przy Pl. Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej 3 na terenie Dworca PKP Będzin – Miasto na rzecz Ośrodka Kultury w Będzinie

1 2 3 następna