Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
03.03.2021 13:51 WIn.7013.8.2021 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pn.:Pełnienia obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego podczas robót w zakresie instalacji sanitarnych w ramach następujących zadań Modernizacja energetyczna budynku OSiR przy ulicy Sportowej 4 w Będzinie, Budowa sali gimnastycznej przy SP nr2 w Będzinie, Termomodernizacja, przebudowa i remont budynku przedszkola nr 6 przy ulicy Wisławy Szymborskiej 10a w Będzinie
03.03.2021 08:57 0050.55.2021 Zarządzenie nr 0050.55.2021 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 25.02.2021 roku w sprawie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do użyczenia na czas oznaczony do 3 lat
02.03.2021 08:55 0050.57.2021 Zarządzenie nr 0050.57.2021 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 26.02.2021 roku w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych w formie bezprzetargowej na rzecz ich najemców, stanowiących własność Gminy Będzin z jednoczesną sprzedażą prawa własności ułamkowej części gruntu i podania do publicznej wiadomości wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży
26.02.2021 10:05 WO.271.1.4.2021 ZAPYTANIE OFERTOWE pn. Dostawa i wdrożenie aplikacji wspierającej obsługę procesu dotowania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli niepublicznych wpisanych do rejestru prowadzonego przez Prezydenta Miasta Będzina oraz dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe
26.02.2021 08:24 WOr.271.35.2021 ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA – usługa pn.: Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) dla zleceniobiorców Miasta Będzin.
25.02.2021 15:06 WOŚiGK.6220.11.2020 OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Będzina z dnia 25.02.2021 r.
25.02.2021 14:57 WOŚiGK.6220.11.2020 OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Będzina z dnia 25.02.2021 r.
24.02.2021 09:24 0050.45.2021 Zarządzenie nr 0050.45.2021 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 22.02.2021 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego z jednoczesną sprzedażą prawa własności ułamkowej części gruntu w formie przetargu ustnego nieograniczonego
22.02.2021 12:48 WIn.7013.8.2021 ZAPYTANIE OFERTOWE OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – usługa: Pełnienie obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego podczas robót w zakresie instalacji sanitarnych
19.02.2021 12:10 0050.43.2021 OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU ofert na wsparcie realizacji zadań własnych Miasta Będzina w 2021 roku z zakresu rozwoju sportu przez podmioty działające w formie stowarzyszenia
19.02.2021 12:03 OŚ.6220.1.5.2020 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BOBROWNIKI w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa zespołu hal magazynowo-usługowych wraz z zapleczem socjalno-biurowym oraz infrastrukturę towarzyszącą na działce nr 1046/5 w gminie Psary, obręb 0005 Gródków"

1 2 3 następna