Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
21.09.2023 12:40 WPSiDG.8141.11.2.2023 Ogłoszenie wyników konkursu z zakresu zdrowia publicznego pn. „Prowadzenie porad i konsultacji psychologicznych w Punktach Konsultacyjno – Informacyjnych dla osób dotkniętych przemocą domową i problemem alkoholowym na terenie miasta Będzina”
21.09.2023 12:23 WPSiDG.8141.11.4.2023 Ogłoszenie wyników konkursu z zakresu zdrowia publicznego pn. „Prowadzenie porad i konsultacji psychologicznych w Punktach Konsultacyjno – Informacyjnych dla osób z problemem nadużywania innych niż alkohol substancji psychoaktywnych oraz dla członków ich rodzin”
21.09.2023 12:11 ZPMB0050.332.2023 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony pomnika przyrody z jednego drzewa wchodzącego w skład alei kasztanowej, znajdującej się w Będzinie przy ul. Mickiewicza w Parku Ciechanowskich.
20.09.2023 15:46 WPSiDG.8030.6.2023 Prezydent Miasta Będzina ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego miasta Będzina na rok 2023 z zakresu ochrony i promocji zdrowia pn. „Prowadzenie kampanii edukacyjnej wśród mieszkańców Będzina, poświęconej promocji i ochronie zdrowia”.
20.09.2023 15:38 WPSiDG.8030.4.2023 Prezydent Miasta Będzina ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania wad wzroku dla uczniów klas III szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie miasta Będzin na lata 2022 – 2024” w 2023 roku
20.09.2023 15:27 WPSiDG.8141.11.6.2023 Prezydent Miasta Będzina ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w dziedzinie narkomanii.
19.09.2023 11:17 BZK.5520.15.2023 Ogłoszenie - Prezydent Miasta Będzina poszukuje osób posiadających prawa majątkowe do mienia w postaci samochodu marki Volvo V-40, bez numeru rejestracyjnego.
19.09.2023 10:25 WGM.19.09.2023 Informacje o wyniku drugiego ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego"
15.09.2023 14:24 NUSWB 15.09.2023 Ogłoszenie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Będzinie o sprzedaży w drodze licytacji publicznej ruchomości - naczepy ciężarowe.
14.09.2023 14:24 WGN.14.09.2023 Ogłoszenie oraz regulamin dot. przetargu na stawkę czynszu za dzierżawę - garaże ulica Górnicza obręb Grodziec .
14.09.2023 13:19 ZPMB 0050.324.2023 Zarządzenie nr 0050.324.2023 Prezydenta Miasta Będzina z dnia12.09.2023 roku w sprawie wynajęcia w trbie bezprzetargowym lokalu użytkowego o powierzchni 48,60 m2 położonegoprzy ul. Kościuszki 18 w Będzinie.

1 2 następna