Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
16.11.2018 12:41 RPPIX.6220.2.2018 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PSARY
15.11.2018 11:12 0050.438.2018 Zarządzenie nr 0050.438.2018 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 13.11.2018 roku w sprawie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu na czas oznaczony do 3 lat w trybie bezprzetargowym
14.11.2018 08:45 IFXIII.747.13.2018 OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚLĄSKIEGO nr IFXIII.747.13.2018 dnia 6 listopada 2018r.
13.11.2018 15:19 Prezydent Miasta Będzina informuje, że w dniach 14-15 listopada br. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych organizuje krajowe ćwiczenie RENEGADE-SAREX 18/II
13.11.2018 12:46 Ogłoszenie wyniku konsultacji projektu „Programu współpracy miasta Będzina z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok”
08.11.2018 09:15 0050.425.2018 Zarządzenie nr 0050.425.2018 w sprawie przeznaczenia do oddania w najem lokali użytkowych położonych w budynku Dworca PKP Będzin – Miasto w formie przetargu ustnego ograniczonego oraz ogłoszenia wykazu tychże lokali
08.11.2018 09:08 0050.424.2018 Zarządzenie nr 0050.424.2018 w sprawie przeznaczenia do oddania w najem lokali użytkowych i garaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego oraz ogłoszenia wykazu
07.11.2018 08:17 0050.423.2018 Zarządzenie nr 0050.423.2018 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 5.11.2018 roku w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych w formie bezprzetargowej na rzecz ich najemców, stanowiących własność Gminy Będzin, z ustanowieniem prawa użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu i podania do publicznej wiadomości wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży
06.11.2018 07:59 RGM.6840.1.2018 OGŁOSZENIE O PRZETARGACH NA SPRZEDAŻ LOKALI MIESZKALNYCH
31.10.2018 14:01 WRM-RSiIM.7001.1.2018 OBWIESZCZENIE/OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze miasta Będzina
30.08.2018 15:29 WPSiDG.8030.21.2018 OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU pn. „Program edukacji zdrowotnej dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz ich rodziców na terenie miasta Będzina na lata 2017 – 2019"

1 2 następna