Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
17.06.2019 15:19 WPSiDG.8030.14.2019 Prezydent Miasta Będzina ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyczny szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców miasta Będzina w wieku 65+ na lata 2018 - 2020” w 2019 roku
17.06.2019 15:04 WPSiDG.8030.7.2019 Prezydent Miasta Będzina ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki otyłości i nadwagi wśród uczniów klas I szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie miasta Będzina na lata 2019 - 2021” w 2019 roku
17.06.2019 09:38 WRM-RSiIM.7013.1.2019 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania pn.: "Naprawa zdewastowanego modułu stacji ładowania pojazdów elektrycznych"
14.06.2019 09:47 WRM-RI.7013.20.2019 INFORMACJA Dotyczy ogłoszenia na usługę pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz sporządzenie audytu efektywności energetycznej dla zadania pn.: ,,Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 14 przy ulicy Traugutta 1a w Będzinie”.
14.06.2019 08:11 Nr RPPIX.6220.002.2018 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PSARY O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH
11.06.2019 13:20 WPKSiKS.523.2.2019 OGŁOSZENIE o naborze do Będzińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego II kadencji
11.06.2019 12:10 WOOŚ.420.169.2018.MP1.23 OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHORNY SRODOWISKA W KATOWICACH
10.06.2019 13:12 0050.180.2019 Zarządzenie nr 0050.180.2019 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 7.06.2019 roku w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego w formie bezprzetargowej na rzecz jego najemcy, stanowiącego własność Gminy Będzin z jednoczesną sprzedażą prawa własności ułamkowej części gruntu i podania do publicznej wiadomości wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży
10.06.2019 13:08 0050.179.2019 Zarządzenie nr 0050.179.2019 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 7.06.2019 roku w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych w formie bezprzetargowej na rzecz ich najemców, stanowiących własność Gminy Będzin z jednoczesną sprzedażą prawa własności ułamkowej części gruntu i podania do publicznej wiadomości wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży
07.06.2019 07:59 RGM.271.6.2019 ZAPYTANIE OFERTOWE OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – usługa: Termomodernizacja budynków mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Będzin przy ulicach: ul. Podwale 9, ul. Podwale 9A, ul. Podwale 11, ul. Rybna 18, ul. Zawale 21 - wykonanie dokumentacji projektowej
06.06.2019 11:51 WRM-RI.7013.11.2019 ZAPYTANIE OFERTOWE OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – usługa: Pełnienie obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego podczas robót mostowych, w ramach zadania „Zagospodarowanie bulwarów Czarnej Przemszy– etap II, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020”

1 2 następna